Chihuahuas (Smooth Coat) Sat Jan 6, 2024

Chihuahuas (Smooth Coat) Sat Jan 6, 2024

Chihuahuas (Long Coat) Sat Jan 6, 2024

Chihuahuas (Long Coat) Sat Jan 6, 2024

Miniature Pinschers Sat Jan 6, 2024

Miniature Pinschers Sat Jan 6, 2024

Golden Retrievers Sat Jan 6, 2024

Golden Retrievers Sat Jan 6, 2024

Berger Picards Sat Jan 6, 2024

Berger Picards Sat Jan 6, 2024

Boxers Sat Jan 6, 2024

Boxers Sat Jan 6, 2024

Shetland Sheepdogs Sat Jan 6, 2024

Shetland Sheepdogs Sat Jan 6, 2024

Old English Sheepdogs Jan 6, 2024

Old English Sheepdogs Jan 6, 2024

Misc Candids Sat Jan 6 & 7, 2024

Misc Candids Sat Jan 6 & 7, 2024

Chihuahuas (Smooth Coat) Sun Jan 7, 2024

Chihuahuas (Smooth Coat) Sun Jan 7, 2024

Japanese Chin Sat Jan 6 & Sun Jan 7, 2024

Japanese Chin Sat Jan 6 & Sun Jan 7, 2024

Chihuahuas (Long Coat) Sun Jan 7, 2024

Chihuahuas (Long Coat) Sun Jan 7, 2024

Golden Retrievers Sun Jan 7, 2024

Golden Retrievers Sun Jan 7, 2024