Dobermans Aug 22, 2015

Dobermans Aug 22, 2015

German Shorthaired Pointers Aug 22, 2015

German Shorthaired Pointers Aug 22, 2015

Great Danes Aug 23, 2015

Great Danes Aug 23, 2015

Misc. Ring Candids Aug 23, 2015

Misc. Ring Candids Aug 23, 2015

Samoyeds Aug 23, 2015

Samoyeds Aug 23, 2015

Airedales Aug 23, 2015

Airedales Aug 23, 2015

German Shorthaired Pointers Aug 23, 2015

German Shorthaired Pointers Aug 23, 2015

Golden Retrievers Aug 23, 2015

Golden Retrievers Aug 23, 2015

Non-Sporting Group Aug 23, 2015

Non-Sporting Group Aug 23, 2015

Sporting Group Aug 23, 2015

Sporting Group Aug 23, 2015

Toy Group Aug 23, 2015

Toy Group Aug 23, 2015

Working Group Aug 23, 2015

Working Group Aug 23, 2015

Hound Group Aug 23, 2015

Hound Group Aug 23, 2015

Terrier Group Aug 23,2015

Terrier Group Aug 23,2015

Herding Group Aug 23, 2015

Herding Group Aug 23, 2015

Best in Show Aug 23, 2015

Best in Show Aug 23, 2015

Dobermans Aug 23, 2015

Dobermans Aug 23, 2015

Great Danes Aug 22, 2015

Great Danes Aug 22, 2015

Chesapeake Bay Retrievers Aug 22

Chesapeake Bay Retrievers Aug 22

German Wirehaired Pointers Aug 22, 2015

German Wirehaired Pointers Aug 22, 2015

Working Group Aug 22, 2015

Working Group Aug 22, 2015

Terrier Group Aug 22, 2015

Terrier Group Aug 22, 2015

Herding Group Aug 22, 2015

Herding Group Aug 22, 2015

Sporting Group Aug 22, 2015

Sporting Group Aug 22, 2015

Hound Group Aug 22, 2015

Hound Group Aug 22, 2015

Non-Sporting Group Aug 22, 2015

Non-Sporting Group Aug 22, 2015

Toy Group Aug 22, 2015

Toy Group Aug 22, 2015

Best in Show Aug 22, 2015

Best in Show Aug 22, 2015

Misc Ring Candids Aug 22, 2015

Misc Ring Candids Aug 22, 2015

Whippets Aug 22, 2015

Whippets Aug 22, 2015

Shelties Aug 22, 2015

Shelties Aug 22, 2015

Std. Schnauzers Aug 22, 2015

Std. Schnauzers Aug 22, 2015