Doberman Pinschers Thurs Jun 24, 2021

Doberman Pinschers Thurs Jun 24, 2021

Boxers Thurs Jun 24, 2021

Boxers Thurs Jun 24, 2021

Golden Retrievers Thurs Jun 24, 2021

Golden Retrievers Thurs Jun 24, 2021

Chesapeake Bay Retrievers Thurs Jun 24, 2021

Chesapeake Bay Retrievers Thurs Jun 24, 2021

Doberman Pinschers Fri Jun 25, 2021 (Anoka Cty KC)

Doberman Pinschers Fri Jun 25, 2021 (Anoka Cty KC)

Doberman Pinschers Sat Jun 26, 2021 (Cambridge KC)

Doberman Pinschers Sat Jun 26, 2021 (Cambridge KC)

Boxers Sat Jun 26, 2021 (Cambridge KC)

Boxers Sat Jun 26, 2021 (Cambridge KC)

Shetland Sheepdogs Sat Jun 26, 2021

Shetland Sheepdogs Sat Jun 26, 2021

Doberman Pinschers Sat Jun 26, 2021 (Sweepstakes)

Doberman Pinschers Sat Jun 26, 2021 (Sweepstakes)

Doberman Pinschers Sat Jun 26, 2021 (GTCDPC Specialty)

Doberman Pinschers Sat Jun 26, 2021 (GTCDPC Specialty)

Boxer Specialty Sat Jun 26, 2021

Boxer Specialty Sat Jun 26, 2021

Herding Group Sat Jun 26, 2021

Herding Group Sat Jun 26, 2021

Misc Candids

Misc Candids